Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh năm 2023

Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh năm 2023

Công ty Luật DQ mang đến cho bạn những thông tin mới nhất về cách tính tiền dưỡng sức sau sinh năm 2023. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về các điều kiện, thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh, cách tính tiền dưỡng sức, và thời gian nhận được tiền dưỡng sức sau sinh.

Điều kiện, thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh năm 2023

Theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BHXH và Nghị định 115/2015/NĐ-CP cùng Luật Bảo hiểm xã hội 2014, những điều kiện sau đây áp dụng cho việc hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh:

  • Là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.
  • Lao động nữ sinh con hoặc mang thai hộ.

Sau khi hưởng chế độ nghỉ thai sản, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục, lao động nữ sinh con và lao động nữ mang thai hộ sẽ được nghỉ dưỡng sức từ 05 đến 10 ngày. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở, quyết định do người sử dụng lao động đưa ra.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.
  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
Read:  Chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần là gì? Cách rút BHXH 1 lần 2023

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, và ngày nghỉ hằng tuần. Trong trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau, thời gian nghỉ đó sẽ được tính cho năm trước.

Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh năm 2023

Theo Thông tư 59/2015/TT-BHXH, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày được tính bằng 30% mức lương cơ sở.

Số tiền hưởng dưỡng sức sau sinh sẽ được tính theo công thức:

Tiền dưỡng sức sau sinh = 30% (x) Mức lương cơ sở (x) số ngày được phép nghỉ

Mức lương cơ sở cho năm 2023 áp dụng như sau: Từ ngày 01/01 – 30/6/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng; Từ ngày 01/7 – 31/12/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Ví dụ: Nếu lao động nữ sinh con và nghỉ dưỡng sức sau ngày 01/7/2023, và có tổng số ngày nghỉ dưỡng sức là 05 ngày, thì tiền dưỡng sức sau sinh được tính như sau:

Tiền dưỡng sức sau sinh = 5 x 30% x 1.800.000 = 2.700.000 (đồng)

Tiền dưỡng sức sau sinh năm 2023 bao lâu thì nhận được?

Theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh, người sử dụng lao động phải lập hồ sơ và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Read:  Độ tuổi nghỉ hưu tăng lên

Thời gian giải quyết việc chi trả chế độ dưỡng sức sau thai sản là tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, theo Quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019.

Cần làm gì để nhận tiền dưỡng sức sau sinh năm 2023?

Theo quy định tại Điều 4 của Quyết định 166/QĐ-BHXH, hồ sơ để cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh cho người lao động là danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng lao động lập.

Để được nghỉ dưỡng sức sau sinh, người lao động cần sự đồng ý của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động sẽ lập hồ sơ hưởng chế độ và gửi cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Frequently Asked Questions

Q: Tôi cần tư vấn về các chế độ Bảo hiểm xã hội khác và các quy định liên quan. Tôi có thể liên hệ với Công ty Luật DQ không?

A: Đúng vậy! Công ty Luật DQ là đơn vị chuyên về hỗ trợ công tác Bảo hiểm xã hội. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn từ luật sư và chuyên viên tại Công ty Luật DQ.

Read:  Đóng bảo hiểm xã hội có lợi ích gì? Đóng mức cao quyền lợi ra sao?

Q: Tôi có thể gặp trực tiếp luật sư hoặc đặt lịch hẹn để được tư vấn tại văn phòng của Công ty Luật DQ không?

A: Chắc chắn! Bạn có thể đặt lịch hẹn trực tiếp với luật sư hoặc chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn tại văn phòng của Công ty Luật DQ.

Q: Tôi có thể gọi điện thoại để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài viết này không?

A: Rất vui khi được giúp đỡ! Bạn có thể gọi điện thoại để trao đổi và giải quyết các vấn đề liên quan bài viết này.

Viết một bình luận