Đóng bảo hiểm xã hội có lợi ích gì? Đóng mức cao quyền lợi ra sao?

Hầu hết mọi người đều biết rằng việc đóng bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, có rất nhiều người chưa hiểu rõ những lợi ích cụ thể mà họ có thể nhận được khi đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các lợi ích đóng bảo hiểm xã hội và quyền lợi mà bạn có thể nhận được.

1. Đóng bảo hiểm xã hội có lợi ích gì?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Nhà nước tổ chức hai loại hình bảo hiểm xã hội bao gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Tùy vào loại bảo hiểm xã hội tham gia là bắt buộc hay tự nguyện mà người lao động sẽ bị giới hạn một số quyền lợi.

1.1. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có 5 lợi ích

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được nhận các quyền lợi sau:

(1) Hưởng chế độ ốm đau: Người lao động được nghỉ làm và nhận trợ cấp khi bản thân ốm đau hoặc con dưới 07 tuổi ốm đau.

(2) Hưởng chế độ thai sản: Lao động nam và lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội đều được hưởng chế độ thai sản khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, thực hiện các biện pháp tránh thai.

(3) Hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các quyền lợi như trợ cấp, tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, trợ cấp phục vụ, trợ cấp một lần khi chết, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi trở lại làm việc.

Read:  Nghỉ dưỡng sức bao lâu thì có tiền? Cách kiểm tra xem bảo hiểm trả tiền chưa?

(4) Hưởng chế độ hưu trí: Người lao động đóng đủ tuổi và đủ số năm tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng. Thay vì nhận lương hưu, người lao động có thể chọn rút bảo hiểm xã hội một lần khi có đủ điều kiện.

(5) Hưởng chế độ tử tuất: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc qua đời, thân nhân của người này sẽ được hưởng chế độ tử tuất với 02 khoản tiền: Trợ cấp mái táng và trợ cấp tuất một lần hoặc tuất hằng tháng.

Đóng bảo hiểm xã hội có lợi ích gì?
Hình ảnh minh họa: Đóng bảo hiểm xã hội có lợi ích gì?

1.2. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có 2 lợi ích

Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận các quyền lợi sau:

(1) Hưởng chế độ hưu trí: Người lao động đóng đủ tuổi và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 20 năm trở lên sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng. Thay vì nhận lương hưu, người lao động cũng có thể chọn rút bảo hiểm xã hội một lần khi có đủ điều kiện.

(2) Hưởng chế độ tử tuất: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện qua đời, thân nhân của người này sẽ được hưởng chế độ tử tuất với trợ cấp mái táng và trợ cấp tuất một lần.

Đóng bảo hiểm tự nguyện cũng nhận về nhiều quyền lợi
Hình ảnh minh họa: Đóng bảo hiểm tự nguyện cũng nhận về nhiều quyền lợi

2. Đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao hưởng quyền lợi ra sao?

Hiện nay, hầu hết các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội đều được tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao thì quyền lợi mà người lao động được hưởng cũng sẽ cao hơn.

Read:  Bệnh nghề nghiệp - Tất cả những gì bạn cần biết

Với việc đóng bảo hiểm ở mức cao, người lao động sẽ nhận được nhiều hơn tiền trợ cấp thai sản, tiền trợ cấp ốm đau, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lương hưu, tiền bảo hiểm xã hội 1 lần so với những người đóng ở mức thấp, dù thời gian đóng bảo hiểm như nhau.

Lúc này, có không ít người lao động đặt ra câu hỏi về việc có được chọn đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao hay không. Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động không được tự lựa chọn lương đóng bảo hiểm xã hội theo mức cao. Trong khi đó, nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động hoàn toàn có cơ hội lựa chọn mức đóng cao nếu chọn mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cao. Tuy nhiên, mức thu nhập chọn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa cũng chỉ bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Frequently Asked Questions

Q: Đóng bảo hiểm xã hội có lợi ích gì?
A: Đóng bảo hiểm xã hội đem lại nhiều lợi ích, bao gồm hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, và chế độ tử tuất.

Q: Đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao như thế nào?
A: Nếu đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao, người lao động sẽ nhận được nhiều hơn các quyền lợi bảo hiểm xã hội. Mức cao hưởng quyền lợi tùy thuộc vào mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Read:  Độ tuổi nghỉ hưu tăng lên

Q: Có thể chọn đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao không?
A: Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động không được tự lựa chọn lương đóng bảo hiểm xã hội theo mức cao. Trong khi đó, nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động hoàn toàn có cơ hội lựa chọn mức đóng cao nếu chọn mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cao.

Chúng ta đã cùng tìm hiểu về các lợi ích của việc đóng bảo hiểm xã hội và quyền lợi mà bạn có thể nhận được khi đóng ở mức cao. Việc đóng bảo hiểm xã hội đảm bảo rằng bạn và gia đình của bạn được bảo vệ trong trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn. Hãy nhớ luôn kiểm tra và tuân thủ các quy định và quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội để tận hưởng những quyền lợi mà bạn đã đóng góp.

Viết một bình luận