Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?

Bạn đang thắc mắc về việc giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay? Đây là câu hỏi chị Hằng (Bình Thuận) đã gửi đến chúng tôi.

Cấp Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, việc cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp.
  • Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.
  • Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?

Theo quy định của khoản 2 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT, đã được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT, giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội chỉ có hiệu lực tối đa không quá 30 ngày. Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Read:  Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Quyền lợi và hành vi nghiêm cấm khi tham gia

Tuy nhiên, trong trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày, khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Ngoài ra, nếu người lao động cùng một thời gian được khám bởi hai chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, người đó chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất. Tương tự, nếu người lao động khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau, chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bệnh có chế độ cao nhất.

Trong trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình Chống lao Quốc gia, thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy nghỉ ốm. Còn với những trường hợp như sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên, thời gian nghỉ tối đa sẽ được quy định theo Luật Bảo hiểm xã hội, không quá 50 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Read:  Mức tiền hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2023

Người lao động nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội cần những giấy tờ gì?

Theo Điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bao gồm:

  1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
  2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài, hồ sơ quy định tại khoản 1 trên được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.
  3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.
  4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy khác.

Vậy làm sao để có được giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội? Bạn cần thỏa mãn các điều kiện và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Trên đây là những thông tin cơ bản về giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội. Nếu còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ với chúng tôi, Công ty Luật DQ, chuyên cung cấp tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ công tác bảo hiểm xã hội.

Read:  Độ tuổi nghỉ hưu tăng lên

Frequently Asked Questions

Q: Làm sao để có được giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội?
A: Để có được giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội, bạn cần thỏa mãn các điều kiện và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Q: Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa bao nhiêu ngày?
A: Theo quy định hiện nay, giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa không quá 30 ngày.

Q: Tôi cần tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội, làm sao để liên hệ với Công ty Luật DQ?
A: Để tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội hoặc biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ với chúng tôi, Công ty Luật DQ, qua website baohiemxahoi.com.

Viết một bình luận