Hệ số lương là gì? Cách tính mức lương công chức theo bảng hệ số

Hệ số lương là chỉ số thể hiện sự chênh lệch mức lương của công chức giữa các vị trí, cấp bậc công việc khác nhau dựa trên y

Read:  Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Viết một bình luận