Mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023

Ngày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. Điều đáng chú ý là Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Các điểm quan trọng của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP được Chính phủ xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định số 38/2019/NĐ-CP. Dưới đây là một số điểm quan trọng của Nghị định này:

Điều 1 và Điều 2 (phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng)

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như Nghị định số 38/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định mới cũng đã cập nhật quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019) và Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3: Mức lương cơ sở điều chỉnh

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023. Điều này đồng nghĩa với việc mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 20,8%.

Read:  Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ BHXH nào?

Điều 4: Kinh phí thực hiện đối với các bộ, cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về kinh phí thực hiện đối với các bộ, cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chi tiết về quy định này có thể được tìm hiểu thêm tại Công ty Luật DQ.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và sẽ thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Điều 6: Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP cũng quy định về trách nhiệm hướng dẫn và thi hành.

Nếu bạn cần tư vấn chi tiết về các quy định về mức lương cơ sở và các chế độ bảo hiểm xã hội khác, bạn có thể liên hệ Công ty Luật DQ để được tư vấn trực tiếp từ các luật sư chuyên gia. Công ty Luật DQ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính để nhận được các quyền lợi trong quá trình thanh toán bảo hiểm.

Câu hỏi thường gặp

  1. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ khi nào?

    • Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
  2. Mức lương cơ sở được điều chỉnh như thế nào theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP?

    • Theo Nghị định này, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tương đương tăng thêm 20,8%.
  3. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ khi nào?

    • Nghị định số 38/2019/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
Read:  Mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn năm 2023

Kết luận

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP đã điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023, tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong quá trình tiếp cận các quyền lợi bảo hiểm xã hội. Để hiểu rõ hơn về các quy định và thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bạn có thể liên hệ Công ty Luật DQ để được hỗ trợ.

Viết một bình luận