Ergenlik Çağındaki Öğrencilere Zekat Verilebilir mi?

Değerli kardeşlerimiz,

İslam dininde mal, aile fertleri arasında paylaşılmaz. Her bireyin malı kendisine aittir. Bu nedenle, anne, baba ve yetişkin çocukların borçları ve asli ihtiyaçları dışında 80,18 gram altını veya bu miktar altın değerinde parası veya kullanmadığı fazla malı ve eşyaları varsa o kişi zengin sayılır. Fazla mal varlığı olmayanlar ise dinen fakir kabul edilir.

Ergenlik çağına gelmiş, mal ve mülkü olmayan büyük çocuklar, babalarının servetiyle zengin sayılamayacaklar için kendilerine zekat verilebilir ve alabilirler. Ancak zengin olan küçük öğrencilere zekat verilmez. Çünkü ergenlik çağına gelmemiş çocuklar, babalarının zenginliğiyle zengin kabul edilirler.

Bu nedenle, zengin bir erkeğin ergenlik çağına gelmemiş küçük çocuğuna zekat verilemez. Ancak zengin bir adamın fakir ve Müslüman olan babasına, fakir ve Müslüman olan ergenlik çağına gelmiş çocuğuna veya fakir ve Müslüman olan eşine zekat verilebilir. Çünkü bu kişiler kendi başlarına tasarrufta bulunabilirler, birbirlerinin servetiyle zengin kabul edilmezler.

Allah’ın yolunda olan öğrencilere ve hizmet edenlere gelince, eğer fakir durumda değillerse onlara da zekat verilebilir mi? Elbette!

Peygamber Efendimiz (asm), “Bir kimse ilim elde etmek için yola çıkarsa, dönünceye kadar Allah yolundadır.” buyurmuştur. Bu ifadeye göre, ilim tahsiliyle insanlara faydalı olma niyetiyle yapılan eğitim faaliyetleri, Allah yolunda yapılan ibadetlerin kapsamı içerisindedir.

Zekatın kullanım alanlarından biri olan “Allah yolunda” kavramına bazı fıkıhçılar, ilim tahsili yapanlar ve bu uğurda emek harcayanlar anlamını vermiştir. İlim öğrenen ve ilim tahsili yapan insanlar, ilme hizmet eden insanlar olarak değerlendirilmiş ve her dönemde bu sınıf zekat kapsamına alınmıştır.

Bu konudaki ifadeler, özellikle Hanefi kaynaklarında İmam Muhammed’e nisbet edilen bir rivayetle ifade edilmiştir. Hanefi fakihlerinden bazıları, ilim talebini Allah yolunda bir faaliyet olarak değerlendirerek, öğrencilere ve ilim tahsil edenlere zekat verilebileceğini belirtmişlerdir. Bunun sebebi, bu kişilerin ilme odaklanarak kazanç imkanlarından mahrum kalmalarıdır.

Read:  Başarı Sözleri - Başarı ve Tebrik Üzerine Söylenmiş Sözler

Şafiî kaynaklarında ise, ilimle uğraşan talebenin kendi geçimini kazanması durumunda ilim tahsilinden geri kalabileceği ve bu nedenle kendisine zekat verilmesinin helal olduğu ifade edilmektedir.

Dinimize göre zekat, sadece yoksullara verilen bir yardım kurumu olarak değil, aynı zamanda zekatın sekiz ayrı kullanım alanı olduğunu ifade eden bir ibadettir. Zekatın kullanılabileceği alanlardan biri de “Allah yolunda hizmet edenler”dir.

İslam’ın öğrencilere ve hizmet edenlere zekat verilebileceğini belirtmesi, zekatın sadece fakirlere tahsis edilemeyeceğini ve çeşitli alternatiflerin olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, “Allah yolunda ilim öğrenmeye ve öğretmeye kendini adamış kişi zengin de olsa ona zekat verilebilir.” Fıkıh kitaplarında açıkça belirtilen bu konuyu unutmamak önemlidir.

Artı Özel Eğitim Merkezine adlı kurumumuzda, öğrencilerimize kişisel gelişimlerine odaklanarak en iyi eğitimi sunmak amacıyla çalışıyoruz. Sizin için en iyi ve en kolay öğrenme yöntemlerini bulmak, bilgiyi etkili bir şekilde öğrenmenizi sağlamak ve zihninizi geliştirmek için buradayız. Siz de uygun kursları seçebilir, dil uzmanlarıyla tanışabilir ve derslerde karşılaştığınız sorunları çözebilirsiniz.

FAQs

Soru: Ergenlik çağındaki fakir öğrencilere zekat verilebilir mi?
Cevap: Evet, ergenlik çağındaki fakir öğrencilere zekat verilebilir.

Soru: Allah yolunda ilim öğrenmeye ve öğretmeye kendini adamış kişilere zekat verilebilir mi?
Cevap: Evet, Allah yolunda ilim öğrenmeye ve öğretmeye kendini adamış kişilere zekat verilebilir.

Sonuç

Artı Özel Eğitim Merkezi olarak, sizin için en iyi öğrenme deneyimini sunmak amacıyla buradayız. Zekatın kullanım alanları hakkında detaylı bilgi almak ve bize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Selam ve dua ile…